Privacyverklaring

Privacyverklaring van Speelgoedwinkel Daantje

Inleiding
Bij Speelgoedwinkel Daantje zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap betekent bij ons dat wij volgens de regels omgaan met je persoonsgegevens en privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten en website hebben verzameld. Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden noch stellen wij jouw gegevens voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.
Deze privacyverklaring is van toepassingen op het gebruik van de website (www.speelgoedwinkeldaantje.nl) en de daarop aangesloten dienstverlening van Daantje. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens worden verwerkt, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie, met welk doel en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook lichten wij toe op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Hoe wij met jouw persoonsgegevens en privacy omgaan, lees je in deze privacyverklaring. Wanneer je van mening bent dat de regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij je dringend contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn onderaan deze verklaring te vinden.
Wij gaan al sinds de start van Speelgoedwinkel Daantje zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en privacy, maar het is goed om dat transparant te maken waardoor deze privacyverklaring is ontstaan. Deze privacyverklaring heeft een ingangsdatum van 24 mei 2018. Zodra een nieuwe versie van de verklaring wordt gepubliceerd, komt de voorgaande versie te vervallen.

Vertrouwelijkheid
Wij zijn Speelgoedwinkel Daantje. Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken je gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren je rechten.
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Wij verwerken persoonsgegevens van onder andere onze zakelijke relaties en klanten. Daarnaast verzamelen wij gegevens van websitebezoekers en nieuwsbrief-ontvangers welke niet perse klanten zijn die producten bij Daantje hebben gekocht. In bijzondere gevallen zullen wij je (vrije, specifieke, geïnformeerd en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Je toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. Je kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Wanneer jij een bestelling plaatst via de webshop, je inschrijft voor de nieuwsbrief dan wel inspiratiemails of een gratis weggever aanvraagt vul je persoonsgegevens in. Wij verwerken alleen deze persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Bankrekeningnummer

Waarom Daantje gegevens nodig heeft
Speelgoedwinkel Daantje verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en inspiratie mail (enkel wanneer jij jezelf hiervoor aanmeld en je kunt te allen tijde uitschrijven)
• Contact met je opnemen via mail of telefoon wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het afleveren van jouw bestelde producten en/of diensten
• Herkennen van eventueel misbruik (hiervoor wordt bijvoorbeeld je IP-adres bij het plaatsen van de bestelling gebruikt)

Door ons jouw gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor de beschreven doeleinden te gebruiken.

Delen van gegevens met derden
Om onze diensten te leveren zoals je van ons gewend bent, deze te kunnen continueren en te kunnen starten hebben wij jouw gegevens nodig. Denk alleen al aan jouw adresgegevens zodat we weten waar het pakketje naartoe gestuurd moet worden. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van diensten van andere bedrijven. De gegevensverstrekking in de ene samenwerking valt onder onze verantwoordelijkheid, de ander niet. Hierin wordt onderscheid gemaakt.
Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten. De diensten waar het hierom gaat en waar wij (Daantje) verantwoordelijke voor zijn, zijn de volgende:
– voor hosting en beheer van de website
– voor verzending van bestellingen
– voor website optimalisatie
– voor boekhouding

Van de volgende partijen maken wij gebruik van hun diensten ten behoeve van marketingdoeleinden en ter verbetering van onze diensten. Hier is echter geen sprake van een verwerkersovereenkomst tussen Daantje en genoemde partij. Daar waar mogelijk hebben wij wel aangegeven dat de verzamelde gegevens via Daantje niet voor andere diensten en doeleneinden gebruikt mogen worden dan waarvoor Daantje de gegevens verstrekt of de dienst inzet. Genoemde partijen gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hierover is meer terug te vinden in hun privacy beleid dat je via onderstaande links kunt vinden. Wanneer je gebruik maakt van onze website gaan we er vanuit dat je de cookies hebt begrepen en wanneer je de social share buttons op de website of de sociale media van Daantje gebruikt gaan wij ervan uit dat je op de hoogte bent van het gebruik van, de openbaarheid daarvan en het privacy beleid van de gelinkte sociale media. Betreffende websites bieden mogelijkheden voor het instellen van voorkeuren voor delen van persoonsgegevens.
– Facebook
– Instagram
– Mollie (betaalmogelijkheden via de webshop, is verantwoordelijke)
– iZettle (voor betaalmogelijkheden op beurzen e.d., is verantwoordelijke)

Cookies
Een cookie is informatie die een website opslaat in de browser van de computer/smartphone/tablet van een websitebezoeker. Die informatie wordt elke keer dat de bezoeker terugkeert door de browser gedeeld met de website. Daantje gebruikt functionele, analytische cookies om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeuren worden onthouden. Ook worden de cookies gebruikt om de website te kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Cookies kan je inschakelen, maar ook uitschakelen wanneer je niet wilt dat er cookies worden opgeslagen. Via de Help in je browser kun je zien hoe je cookies uitschakelt. Let op: Daantje gebruikt geanonimiseerde analytische cookies op de website. Voor overige marketingdoeleinden dien je de marketing-cookies expliciet te accepteren. Deze kunnen via de browser worden uitgeschakeld wanneer gewenst.

Google Analytics
Google Analytics wordt voor onze statistieken gebruikt en plaatst analytische cookies. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zo kunnen wij de website verder optimaliseren en het gebruiksgemak verhogen. Google Analytics verzamelt informatie zo anoniem mogelijk. Hierdoor kunnen wij je niet persoonlijk herleiden. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierdoor kan zij verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Meer over Google Analytics lees je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Facebook Pixel
Wanneer jij op onze website de cookies voor marketingdoeleinden accepteert, kunnen wij jouw gegevens gebruiken om voor jou relevante advertenties op Facebook en aanverwante bedrijven te tonen. Meer over het cookiebeleid van Facebook.

Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties, websitebezoekers, mail-ontvangers en klanten in verband met de besproken onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wij interne richtlijnen.
Onze nieuwsbrief wordt via Mailblue verzonden. Het is goed om te weten dat onderaan de nieuwbrief die je ontvangt en waarvoor jij je zelf hebt ingeschreven, je jouw gegevens kunt aanpassen en uitschrijven. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, verwijderen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de volgende maand uit het systeem.
Mails die zijn verstuurd via het contactformulier op onze website (www.speelgoedwinkeldaantje.nl) worden uiterlijk een jaar na ons laatste contact verwijderd.
(Persoons)gegevens ten behoeve van onze boekhouding bewaren wij tenminste zeven jaar. Dit is conform de wettelijke verplichtingen. Daantje dient hieraan te voldoen en zal binnen een jaar na verstrijken van de voorgeschreven termijn de gegevens verwijderen.

Veiligheid
Wij spannen ons maximaal in om je privacy te waarborgen. Iedereen die voor en met Daantje (samen)werkt heeft een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Daarnaast hebben wij passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of misbruik. Deze maatregelen, waaronder versleuteling via een SSL-certificaat op de website, zorgen voor een gepast beveiligingsniveau bij verwerking van jouw persoonsgegevens.
In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij je direct informeren, alsmede de Autoriteit persoonsgegevens.
Je hebt zelf ook de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit persoonsgegevens indien je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. De manier waarop dit kan staat op hun website vermeld. Uiteraard kun je je ook eerst bij ons melden, zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

Zorgvuldigheid
Wanneer je informatie wilt over onze verwerking van je persoonsgegevens, dan zullen wij je deze informatie pas geven na een positieve identificatie. Je hebt dan recht op:
– inzage in de door ons vastgelegde gegevens over jou;
– correctie of verwijdering;
– bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kun je per post indienen bij Speelgoedwinkel Daantje (t.a.v. Daniëlle de Jong, p/a Waalstraat 4, 3087 BP Rotterdam. Let op, dit is géén bezoekadres), maar bij voorkeur per mail (t.a.v. Daniëlle de Jong via info@speelgoedwinkeldaantje.nl). Wij zullen dan binnen 4 weken reageren.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht om onze privacyverklaring te wijzigen.

Vragen
Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op via info@speelgoedwinkeldaantje.nl

Onze contactgegevens:
Speelgoedwinkel Daantje
t.a.v. Daniëlle de Jong
p/a Waalstraat 4
3087 BP Rotterdam
(let op: dit is géén bezoekadres)
E-mail: info@speelgoedwinkeldaantje.nl
KvK: 64326381

De waardering van www.speelgoedwinkeldaantje.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.8/10 gebaseerd op 70 reviews.
Scroll naar boven